Het coachen van kinderen is een kortdurende en laagdrempelige vorm om te helpen, wanneer een kind vastloopt in zijn ontwikkeling.

Met ouders wordt meegekeken naar de belemmeringen in de ontstane situatie.

We gaan samen op zoek naar kansen en mogelijkheden.

We concentreren ons op de oplossing niet op het probleem, zodat een kind weer gewoon kind kan zijn.

Voor mij is het geloof een belangrijke drijfveer.

Ieder kind is waardevol en uniek gemaakt. Dit vind je terug in de bijbel.

In de coaching gaan we ontdekken wat hun kwaliteiten en talenten zijn.

Deze kunnen ze inzetten voor zichzelf en voor de ander, zodat hun leven een positieve betekenis krijgt.

Stap 1

Intakegesprek ouders

Stap 2

Intakegesprek kind

Stap 3

Het coachingtraject

Stap 4

Afronding & eindgesprek

Duur van het traject
Het is meestal een kortdurend programma van ongeveer 6 keer coachen. Soms heeft een kind meer tijd nodig. Ook kan het zijn dat het kind na een tijdje nog even een paar vervolgafspraken nodig heeft. Dit is om het even weer op te frissen wat het in de coaching geleerd heeft.

Kennismakingsgesprek
Dit eerste gesprek is telefonisch of kan plaatsvinden in de praktijk. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.

Intake gesprek ouders
Voorafgaand aan dat gesprek ontvangt u per mail de algemene voorwaarden en een intakeformulier. Het zou fijn zijn als deze twee dagen voor het gesprek ingevuld retour zijn gestuurd. Tijdens het intakegesprek zal met de ouders gekeken worden naar de hulpvraag. Daarna bespreken we of en hoe we de coaching gaan doen. Mocht het zijn dat er een andere begeleiding nodig is, dan zal ik daarover adviseren en doorverwijzen.

Intake gesprek kind
We gaan op een veilige ontspannen manier met elkaar kennismaken, zodat het kind zich vertrouwd voelt. In deze intake werken we toe naar de hulpvraag van het kind. Tijdens de coaching gaan we hiermee samen aan de slag.

Het coachingtraject
De sessies vinden plaats in mijn praktijk. In de sessies werken we er naar toe dat uw kind inzicht krijgt in zijn eigen gevoelens, gedachten, gedrag en daarbij zijn/haar mogelijkheden en kwaliteiten. Het zal dan  gestimuleerd worden om zelf een oplossing te zoeken voor zijn of haar problemen of belemmeringen. Dit is heel belangrijk, want wat je zelf hebt bedacht past bij je en zal je eerder toepassen, dan wat een ander aandraagt. Verder groeit het zelfvertrouwen, waardoor het met plezier naar de toekomst leert te kijken. Tijdens de sessies zal ik gebruik maken van verschillende werkvormen die aansluiten bij uw kind.      

Afronding en eindgesprek
Wanneer het kind weer het vertrouwen heeft om op eigen kracht verder te gaan, ronden we het gesprek af. Ik zal een verslag maken van alle sessies voor uw kind, met daarbij aandachtspunten. Hierbij heeft het kind geheugensteuntjes die hij kan gebruiken om met plezier de toekomst te blijven zien.         

Gratis kennismakingsgesprek?

In een gratis kennismakingsgesprek zal ik meer uitleggen over kindercoaching en
wat het kan betekenen voor u en uw kind.

Kennismaken met kindercoaching?

In een gratis kennismakingsgesprek kan ik u meer vertellen over kindercoaching en wat het kan betekenen voor u en uw kind.

Contact

Karina@indecocon.nl
Tel. +31 6 81 35 26 30

Emmerhoutstraat 55
7814 XW Emmen